[b][/b]
[i][/i]
[u][/u]
[code][/code]
[quote][/quote]
[spoiler][/spoiler]
[url][/url]
[img][/img]
[video][/video]
Smileys
smile
smile2
spook
alien
zunge
rose
shy
clown
devil
death
sick
heart
idee
frage
blush
mad
sad
wink
frown
crazy
grin
hmm
laugh
mund
oh
rolling_eyes
oh2
shocked
cool
[pre][/pre]
Farben
[rot][/rot]
[blau][/blau]
[gruen][/gruen]
[orange][/orange]
[lila][/lila]
[weiss][/weiss]
[schwarz][/schwarz]
inhongha
| Zuletzt Online: 27.02.2023
avatar
Name
In Hồng Hà
Registriert am:
26.10.2022
Beschreibung
Được thành lập năm 2004 là một doanh nghiệp chuyên ngành in ấn, Công ty in bao bì Hồng Hà với các dịch vụ chính là in hóa đơn giá trị gia tăng , in bao bì giấy, in bao bì dược phẩm, in tạp chí, tem nhãn,... Dây chuyền sản xuất bao bì, vỏ hộp tại nhà máy, giúp kiểm soát chất lượng được ổn định, hạ giá thành sản phẩm. Vỏ hộp, bao bì được sản xuất chủ yếu bằng công nghệ in Offset với máy in Offset 6 màu, của nhập khẩu từ Cộng Hoà Liên Bang Đức, Nhật Bản
+ Website:
https://inhongha.vn/
Dịch vụ nổi bật:
- Bao bì dược:
https://inhongha.vn/san-pham/119/bao-bi-duoc.html
- Bao bì giấy:
https://inhongha.vn/san-pham/120/bao-bi-giay.html
- Bao bì-vỏ hộp:
https://inhongha.vn/san-pham/17/bao-bi-vo-hop.html
-In hộp giấy:
https://inhongha.vn/dich-vu/127/in-vo-hop-1.html
- In hóa đơn:
https://inhongha.vn/san-pham/15/hoa-don.html
- In hóa đơn VAT:
https://inhongha.vn/san-pham/15/hoa-don.html
- In sách báo, tạp chí:
https://inhongha.vn/in-sach-bao-tap-chi
- Kẹp file:
https://inhongha.vn/san-pham/23/kep-file.html
- Phong bì:
https://inhongha.vn/san-pham/25/phong-bi.html
- Phiếu thu, chi:
https://inhongha.vn/san-pham/16/phieu-thu-chi.html
- Túi giấy:
https://inhongha.vn/san-pham/24/tui-giay.html
- Tờ rơi, tờ gấp:
https://inhongha.vn/san-pham/20/to-roi-to-gap.html
- Tem nhãn:
https://inhongha.vn/san-pham/22/tem-nhan.html
- Tiêu đề thư:
https://inhongha.vn/san-pham/26/tieu-de-thu.html
https://inhongha.vn/in-tieu-de-thu-gia-re
https://inhongha.vn/dia-chi-in-tieu-de-thu-re-nhat
https://inhongha.vn/xuong-in-tieu-de-thu-tot-nhat-ha-noi
https://inhongha.vn/dat-in-tieu-de-thu-chuyen-nghiep
https://inhongha.vn/dia-chi-in-tieu-de-thu-uy-tin-nhat
https://inhongha.vn/in-tieu-de-thu-theo-yeu-cau
https://inhongha.vn/xuong-in-kep-file-chat-luong
https://inhongha.vn/in-kep-file-gia-re-nhat
https://inhongha.vn/dia-chi-in-kep-file-chuyen-nghiep
https://inhongha.vn/in-kep-file-uy-tin-nhat-ha-noi
https://inhongha.vn/xuong-in-kep-file-tot-nhat
https://inhongha.vn/xuong-in-kep-file-tot-nhat
https://inhongha.vn/in-kep-file-theo-yeu-cau
https://inhongha.vn/dat-in-tem-nhan-so-luong-it
https://inhongha.vn/in-tem-nhan-theo-yeu-cau
https://inhongha.vn/in-tem-nhan-gia-re-o-dau-ha-noi
https://inhongha.vn/xuong-in-tem-nhan-uy-tin-nhat
https://inhongha.vn/dia-chi-in-tem-nhan-chat-luong
https://inhongha.vn/in-tem-nhan-gia-re
https://inhongha.vn/in-catalogue-so-luong-it-lay-ngay
https://inhongha.vn/dia-chi-in-catalogue-uy-tin-nhat
https://inhongha.vn/xuong-in-catalogue-chuyen-nghiep
https://inhongha.vn/in-catalogue-theo-yeu-cau
https://inhongha.vn/dia-chi-in-catalogue-re-nhat-ha-noi
https://inhongha.vn/in-catalogue-gia-re-o-dau
https://inhongha.vn/xuong-in-phieu-thu-chi-chat-luong
https://inhongha.vn/cong-ty-in-phieu-thu-chi-tot-nhat
https://inhongha.vn/dia-chi-in-phieu-thu-chi-uy-tin
https://inhongha.vn/xuong-in-phieu-thu-chi-chuyen-nghiep
https://inhongha.vn/dia-chi-in-phieu-thu-chi-so-luong-it
https://inhongha.vn/in-phieu-thu-chi-gia-re
https://inhongha.vn/xuong-in-bao-bi-giay-chuyen-nghiep
https://inhongha.vn/in-bao-bi-giay-o-dau-tot-nhat
https://inhongha.vn/dia-chi-in-bao-bi-giay-uy-tin
https://inhongha.vn/in-bao-bi-giay-o-dau-chat-luong
https://inhongha.vn/cong-ty-in-bao-bi-giay-so-luong-it
https://inhongha.vn/dia-chi-in-bao-bi-giay-gia-re
https://inhongha.vn/in-bao-bi-duoc-theo-yeu-cau
https://inhongha.vn/dia-chi-in-bao-bi-duoc-chat-luong
https://inhongha.vn/cong-ty-in-bao-bi-duoc-uy-tin
https://inhongha.vn/dat-in-bao-bi-duoc-tot-nhat
https://inhongha.vn/xuong-in-bao-bi-duoc-chuyen-nghiep
https://inhongha.vn/in-bao-bi-duoc-gia-re
https://inhongha.vn/xuong-in-hop-giay-so-luong-it
https://inhongha.vn/cong-ty-in-hop-giay-theo-yeu-cau
https://inhongha.vn/dia-chi-in-hop-giay-uy-tin
https://inhongha.vn/cach-lam-hop-giay-don-gian
https://inhongha.vn/dat-in-hop-giay-gia-re-tai-ha-noi
https://inhongha.vn/in-hop-giay-chuyen-nghiep
https://inhongha.vn/dia-chi-in-tui-giay-uy-tin
https://inhongha.vn/in-tui-giay-o-dau-re-nhat
https://inhongha.vn/cong-ty-in-tui-giay-chat-luong-cao
https://inhongha.vn/dat-in-tui-giay-theo-yeu-cau
https://inhongha.vn/xuong-in-tui-giay-chuyen-nghiep
https://inhongha.vn/dia-chi-in-tui-giay-gia-re
https://inhongha.vn/dat-in-bao-bi-thuoc-chat-luong
https://inhongha.vn/in-bao-bi-thuoc-theo-yeu-cau
https://inhongha.vn/cong-ty-in-bao-bi-thuoc-gia-re
https://inhongha.vn/dia-chi-in-bao-bi-thuoc-uy-tin
https://inhongha.vn/xuong-in-bao-bi-thuoc-chuyen-nghiep
https://inhongha.vn/in-bao-bi-thuoc-gia-re
https://inhongha.vn/in-to-roi-to-gap-tot-nhat-ha-noi
https://inhongha.vn/dat-in-to-roi-to-gap...g-it-tai-ha-noi
https://inhongha.vn/dia-chi-in-to-roi-to-gap-theo-yeu-cau
https://inhongha.vn/thiet-ke-to-roi-to-gap-uy-tin-nhat
https://inhongha.vn/xuong-in-to-roi-to-gap-chat-luong-cao
https://inhongha.vn/in-to-roi-to-gap-re-nhat
https://inhongha.vn/dia-chi-in-sach-bao-tap-chi-theo-yeu-cau
https://inhongha.vn/xuong-in-sach-bao-tap-chi-chat-luong
https://inhongha.vn/in-sach-bao-tap-chi-gia-re-o-ha-noi
https://inhongha.vn/dia-chi-in-sach-bao-tap-chi-uy-tin-nhat
https://inhongha.vn/xuong-in-sach-bao-toa-chi-chuyen-nghiep
https://inhongha.vn/in-sach-bao-tap-chi-so-luong-it
https://inhongha.vn/cong-ty-in-hop-giay-...am-theo-yeu-cau
https://inhongha.vn/dat-in-hop-giay-dung...pham-chat-luong
https://inhongha.vn/in-hop-giay-dung-thu...-o-dau-tot-nhat
https://inhongha.vn/xuong-in-hop-giay-du...m-chuyen-nghiep
https://inhongha.vn/dia-chi-in-hop-giay-...huc-pham-uy-tin
https://inhongha.vn/in-hop-giay-dung-thuc-pham-gia-re
https://inhongha.vn/in-vo-hop-tra-uy-tin-chat-luong
https://inhongha.vn/dat-in-vo-hop-tra-o-dau
https://inhongha.vn/xuong-in-vo-hop-tra-uy-tin
https://inhongha.vn/dia-chi-in-vo-hop-tra-tot
https://inhongha.vn/cong-ty-in-vo-hop-tra
https://inhongha.vn/in-vo-hop-tra-gia-re
https://inhongha.vn/in-hop-dung-quan-ao-gia-re
https://inhongha.vn/dia-chi-in-hop-dung-quan-ao-uy-tin
https://inhongha.vn/cong-ty-in-hop-dung-quan-ao-tot
https://inhongha.vn/in-hop-dung-quan-ao-chat-luong-cao
https://inhongha.vn/dat-in-hop-dung-quan-ao-uy-tin
https://inhongha.vn/in-hop-dung-quan-ao-o-dau-ha-noi
https://inhongha.vn/in-catalogue-gia-re-o-dau-ha-noi
https://inhongha.vn/dia-chi-in-catalogue-re-nhat
https://inhongha.vn/dich-vu-in-catalogue-theo-yeu-cau
https://inhongha.vn/xuong-in-catalogue-uy-tin-chuyen-nghiep
https://inhongha.vn/dia-chi-in-catalogue-chat-luong
https://inhongha.vn/dich-vu-in-catalogue...ong-it-lay-ngay
https://inhongha.vn/dia-chi-in-tui-giay-dung-my-pham-tot
https://inhongha.vn/xuong-in-tui-giay-dung-my-pham-re
https://inhongha.vn/thiet-ke-tui-giay-dung-my-pham-dep
https://inhongha.vn/dat-in-tui-giay-dung-my-pham-o-dau
https://inhongha.vn/cong-ty-in-tui-giay-dung-my-pham-dep
https://inhongha.vn/in-tui-giay-dung-my-pham-gia-re
https://inhongha.vn/in-phong-bi-so-luong-it-o-dau
https://inhongha.vn/xuong-in-phong-bi-re-nhat-ha-noi
https://inhongha.vn/dia-chi-in-phong-bi-tot-nhat
https://inhongha.vn/dat-in-phong-bi-chat-luong
https://inhongha.vn/cong-ty-in-phong-bi-uy-tin-nhat
https://inhongha.vn/in-phong-bi-o-dau-gia-re
https://inhongha.vn/cong-ty-in-tieu-de-thu-theo-yeu-cau
https://inhongha.vn/in-tieu-de-thu-chat-luong-cao
https://inhongha.vn/dat-in-tieu-de-thu-cong-ty-dep
https://inhongha.vn/xuong-in-tieu-de-thu-gia-re
https://inhongha.vn/in-tieu-de-thu-o-dau-ha-noi
https://inhongha.vn/dia-chi-in-tieu-de-thu-tot-nhat
https://inhongha.vn/dia-chi-in-to-gap-uy-tin
https://inhongha.vn/dich-vu-in-to-gap-so-luong-it
https://inhongha.vn/in-to-gap-chat-luong-cao
https://inhongha.vn/xuong-in-to-roi-quang-cao-dep
https://inhongha.vn/dia-chi-in-to-roi-lay-ngay
https://inhongha.vn/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi
https://inhongha.vn/in-tui-giay-dung-ca-phe-o-dau-re-nhat
https://inhongha.vn/dat-in-tui-giay-dung-ca-phe-tot-nhat
https://inhongha.vn/cong-ty-in-tui-giay-dung-ca-phe-uy-tin
https://inhongha.vn/xuong-in-tui-giay-dung-ca-phe-o-ha-noi
https://inhongha.vn/dia-chi-in-tui-giay-dung-ca-phe-gia-re
https://inhongha.vn/in-tui-giay-dung-ca-phe-dep-mat
https://inhongha.vn/thiet-ke-in-bao-bi-d...nh-keo-o-ha-noi
https://inhongha.vn/dat-in-bao-bi-dung-banh-keo-dep
https://inhongha.vn/in-bao-bi-dung-banh-keo-o-dau-tot
https://inhongha.vn/xuong-in-bao-bi-dung...o-chuyen-nghiep
https://inhongha.vn/dia-chi-in-bao-bi-dung-banh-keo-gia-re
https://inhongha.vn/in-bao-bi-dung-banh-keo
Geschlecht
keine Angabe
Dieses Mitglied war noch nicht im Forum aktiv.
Empfänger
inhongha
Betreff:


Text:

Melden Sie sich an, um die Kommentarfunktion zu nutzen


Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen
Datenschutz